Písemná reakce Michala Špendlíka na blahopřání SZZL k úspěšnému referendu Želechovic
Vážení občané Lužkovic, dne 18.5. 2008 odeslalo naše OS zástupcům Želechovic blahopřání k úspěšnému referendu Želechovic o odtržení od Zlína. Obratem přišla písemná reakce od Michala Špendlíka - zmocněnce přípravného výboru ze Želechovic, se kterou Vás všechny rádi seznámíme níže:
Děkuji za blahopřání.

Jsem rád, že výsledek referenda byl tak jednoznačný, alespoň nikdo nemůže zpochybnit přijaté rozhodnutí. Zároveň mě mrzí, že město stále nechápe pravé důvody nespokojenosti v místních částech. Mylně považuje Zlín za dobrou adresu a iniciátory petic za skupinu rozvracečů města, kteří pracují pro nějaké temné síly. Dokud nenajdou zástupci města odvahu k sebereflexi, neočekávám, že dojde ke změně postoje k městským částem. Proto Vám budeme pomáhat a vysvětlovat všem pravé důvody nespokojenosti a věřím, že dřív či později bude úspěšná i Vaše snaha o přenesení samosprávy do všech městských částí.

Srdečně zdravím.

Michal Špendlík,
zmocněnec přípravného výboru
Zveřejněno 19.05.2008 v 11:07.