Zjišťování průtoků řek a říček na Zlínsku
Vážení občané, zase tu máme situaci (7.9. 2007), která mnohým nedává spát. Již tři dny nám prší a průtoky v řekách se zvyšují.
Pro ty, kteří bydlí v blízkosti toků a nejsou třeba doma, ale mají přístup na internet může dobře posloužit následující odkaz, který nás upozorňuje na možné hrozící nebezpečí v podobě zvýšených průtoků:

Stavy a průtoky v Povodí Moravy, mimo jiné i Dřevnice

Věřím, že všem tyto informace dobře poslouží. A co se týká místních podmínek, obdrželi jsme iformaci, že byl na Dřevnici v Lužkovicích sklopen jez a zpětné klapky také fungují. Zbudované protipovodňové opatření tedy dobře plní svoji funkci.

Radek Knap
webmaster
www.luzkovice.cz
Zveřejněno 07.09.2007 v 04:02.