Výsledky soutěže v degustaci slivovice konané v Lužkovicích dne 24.2.2007 (17-tý ročník), díl I.
V sobotu dne 24.2.2007 proběhl košt slivovice v místní hospůdce "SPORTCLUB" na fotbalovém hřišti. Celkem se posuzovala 23 vzorků. Výsledky dopadly následovně:

Jako první se umístili (shodný počet bodů) pánové Zdeněk Brázdil, Radek Knap a Pavel Kopec. Dosáhli každý shodně 16 bodů.

Na druhém místě se umístil pan Ing. Jaroslav Daněk. Jeho vzorek byl ohodnocen celkem 17-ti body.

Třetí místo obsadili pánové Ivan Barbořík, Petr Kabát, Radim Masařík a Radek Učeň. Jejich vzorky měli opět stejný počet bodů, v tomto případě 19.

O čtvrtou pozici se podělili pánové Josef Gogela, František Krajíček a Stanislav Liška. Opět shodný počet bodů - 20.

Jako pátá se umístila slečna Renata Tkáčová. Její vzorek byl ohodnocen 21 body.

O šestou pozici se podělili pánové Antonín škuláň I., Antonín škuláň II. a Josef Knap. Opět shodný počet bodů - 22.

V případě výskytu shodného počtu bodů probíhá u soutěžících losování formou stírání karet - vyšší list znamená "vysší" konečnou pozici v celkovém umístění.

Do 17-tého místa po losování (*) dopadlo pořadí následovně:

1. Pavel Kopec *
2. Radek Knap *
3. Zdeněk Brázdil *
4. Ing. Jaroslav Daněk
5. Ivan Barbořík *
6. Radek Učeň *
7. Radim Masařík *
8. Petr Kabát *
9. Stanislav Liška *
10.Josef Gogela *
11.František Krajíček *
12.Renata Tkáčová
13.Antonín Škuláň I. *
14.Antonín Škuláň II.*
15.Josef Knap *
16.Zdeněk Manďák
17.Radek Drulák
atd.

Loňský rok byl v naší lokalitě celkem hodně úrodný na trnky, což signalizoval i počet vzorků. Do soutěže bylo letos přihlášeno 23 vzorků. Bodování bylo od 1 - 5, 1 bod = nejlepší, 5 bodů = nejhorší. Vzorky pozorně (i několikrát opakovaně) hodnotilo celkem 10 degustátorů. Byli to pánové: Miroslav Manďák, Radek Knap, Ing. Jaroslav Daněk, Stanislav Liška, Michal Úšela, Pavel Kopec, Josef Gogela, Antonín Škuláň, František Krajíček a Zdeněk Manďák.. Vedoucím degustátorů, hlavním zpracovatelem výsledků a vyhlašovatelem pořadí v jedné osobě byl pan Miroslav Manďák spolu se svým bratrem Zdeňkem.

Lužkovská hymna se před začátkem soutěže tentokrát nehrála, neboť pan Forgáč byl mimo obec.

Letos si žádný z degustátorů svůj vzorek nepoznal.

Komise se shodla na tom, že letošní vzorky byly opravdu vynikající kvality (vzhled, aroma, intenzita vůně, jemnost, chuť atd.) a všichni si po skončení soutěže na nich pochutnali.

Závěrem je potřeba říci, že se 17-tý ročník velmi vydařil. Jak v průběhu celé soutěže, tak i po ní vládla v hospůdce vynikající nálada. Vítěz i ostatní účastníci obdrželi drobné věcné ceny od sponzorů této soutěže. Nashledanou tedy již u 18-tého ročníku opět v Lužkovicích.

Radek Knap, Lužkovice, únor 2007
Foto: Radek Knap a Pavel Kopec

1.JPG
Miroslav Manďák - jeden z hlavních organizátorů při degustaci.
2.JPG
Zdeněk Manďák, taktéž jeden z hlavních organizátorů této tradiční soutěže.
3.JPG
V pořadí třetím degustátorem byl Radek Knap.
4.JPG
Ing. Jaroslav Daněk z Kroměříže se soutěže v Lužkovicích účastní pravidelně.
5.JPG
Taktéž Stanislav Liška byl jedním ze členů komise.
6.JPG
Michal Úšela nejmladší člen komise -(uprostřed).
7.JPG
Pavel Kopec je stabilním degustátorem několika posledních let.
8.JPG
Jedním z kritérií hodnocení destilátu je i čichová zkouška, kterou právě provádí pan Josef Gogela.
9.JPG
Poprvé v Lužkovicích degustoval i pan Antonín Škuláň z Valašských Klobouk, kterému Lužkovice nejsou neznámé, neboť na naše hřiště v minulosti několikrát zavítal jako fotbalista při mistrovských zápasech.
10.JPG
Stálicí snad všech ročníků je pan František Krajíček.
11.JPG
Pan Miroslav Manďák při provádění bilancování výsledků soutěže.
12.JPG
Ověřovatelem správnosti výsledků byl Ing. Jaroslav Daněk
13.JPG
a František Krajíček.
14.JPG
Vše se znovu 2x kontrolovalo, aby byla zaručena správnost výsledků.
Zveřejněno 26.02.2007 v 18:11.