Za Lužkovice zdravější a krásnější
Je chvályhodné, že se našli občané v Lužkovicích, kteří usilují o Lužkovice zdravější – bylo by však třeba, aby všichni usilovali také o Lužkovice krásnější, vždyť rozlehlá náves k tomu přímo vybízí. V tom nám může být příkladem obec Hvozdná, která nemá ideální podmínky a přece nyní mají obec hezčí, než je ta naše!

Za první republiky (ČSR) byla obec daleko krásnější, ale o to usilovali všichni občané alespoň úklidem kolem vlastního domu a také za minulého režimu se o to občané snažili. Dnes si ovšem nikdo nepořádku na návsi ani nevšimne, každý se snaží jen o vlastní osobní zájem a obec je mu lhostejná. To byly tehdy v obci jen tři automobily, dnes je jich na desítky!

Bylo by třeba obec upravit – například vysázet na návsi stromy ( túje?) a občané by si mohli upravit okolí svých domů – chodník atd. To také v rámci akce“ Za zdravé Lužkovice “.

Od té doby, kdy jsme ztratili svůj orgán (Obecní zastupitelstvo a později sídlo MNV ) a připadli jsme administrativně k Želechovicím n/Dř. - později ke Zlínu, se o obec nikdo pořádně nestará a podle toho obec také vypadá.

V minulém režimu jsem MNV a Občanskému výboru navrhl postavit pomník devíti ruským vojákům, kteří padli při osvobozování obce těsně před ukončením války. Pomníček by nestál ani korunu na nákladech – vytvořili by ho žáci Umělecko-průmyslové školy v rámci své výuky ( prof. Kovář), ale tehdejší MNV ( KSČ) s tím nesouhlasilo, prý nejsou známá jména padlých vojáků. Já jsem však navrhoval, aby byl pomníček postaven s textem „Padlým ruským bojovníkům ve druhé světové válce.“ Ani s tím nesouhlasili ( proč?), vždyť by si to padlí občané (vojáci) zasloužili! Měl stát na návsi, tam kde stojí dnes kříž.

Lužkovské obecní zastupitelstvo za první republiky dbalo vždy na estetiku -zreguloval se Novinový potok, vysázely se kolem něj z obou stran okrasné stromy, na náves byla radost pohledět! Nyní je náves pustá plná šotoliny, přestože máme nejlepší podmínky, aby byla zase z nejhezčích na okrese (vysázené stromy, květinové záhony, atd.).

Tolik jen jako podnět pro „zdravější a krásnější Lužkovice “.

Stanislav Březík V Lužkovicích, říjen 2003

Zveřejněno 01.11.2003 v 13:22.