Soubor fotografií zachycujících život v Želechovicích nad Dřevnicí ve 30-tých letech minulého století
Vážení zájemci o historii, dnes Vám představím historické společenské fotografie Želechovic nad Dřevnicí většinou ze 30-tých let minulého století.
První dvě fotografie zachycují školáky spolu s učiteli ve školním roce 1930-31 před starou školou. Následující fotografie asi zachycuje mládež Orla, aspoň podle čepic usuzuji, že se nejedná o mládež Sokola. Náboženské slavnostní události přibližuje i další fotografie (sv. přijímání, nebo biřmování).Dalším spolkovým snímkem je společné foto hasičské mládeže Želechovic + Želechovických pasek. Šestým snímkem je fotografie želechovických myslivců. Další dva snímky zachycují návštěvníky nějakého fotbalového zápasu SK Želechovice na "Monaku". Devátý a desátý snímek pravděpodobně zachycují dožínky. Následující tři snímky zachycují mládež (snímky nejde blíže určit). Poslední foto zachycuje Výpustu v době, kdy zde ještě nebyla žádná výstavba.

Jako jindy platí i tentokrát, že kdo by mohl k záběrům poskytnout jakékoliv bližší upřesňující informace, může je sdělit nejlépe elektronicky na náš e-mail.


Radek Knap, Prosinec 2006
Zpracoval: Radek Knap
Foto poskytl pan Karel Knedla z Výpusty ze Želechovic n./Dř.
Upřesnění k popisům fotografií poskytl Ing. Jan Mahďák ze Želechovic n./Dř.
1.jpg
Foto č.1
2mestanka.jpg
Foto č.2
3orli.jpg
Foto č.3
4birmovani.jpg
Foto č.4
5hasici.jpg
Foto č.5, stojící - třetí zleva Zdenek Dosoudil, pátý zleva Ing. Jan Paták, sedmý zleva Jindřich Červinka, v první řadě - uprostřed Jiří Nášel a jeho bratr Vojtěch Nášel.
6myslivci.jpg
Foto č.6
7hriste monako.jpg
Foto č.7
8monako.jpg
Foto č.8
9dozinky.jpg
Foto č.9
10dozinky kostel.jpg
Foto č.10
11mladez naves.jpg
Foto č.11, uprostřed skupiny opřený nohou o patní s kloboukem v ruce Milan Brada
12mladez naves.jpg
Foto č.12, uprostřed skupiny s kloboukem na hlavě Milan Brada.
13mladez u krizku.jpg
Foto č.13
14vypusta.jpg
Foto č.14
Zveřejněno 26.12.2006 v 19:33.