Plynofikace Lužkovice II. etapa - upozornění pro občany
Pro zprovoznění plynovodu důrazně upozorňujeme občany, kteří nemají doposud na plynovodní přípojce osazenu skříň na plynoměr, aby tak učinili do 31.10.2003, jinak nebude do plynovodu vpuštěn plyn ...
plynofikace
Zveřejněno 23.10.2003 v 09:25.