Ohlasy na Dětský den od občanů
Dne 28.6. 2005 obdrželo naše sdružení dopis od pana Stanislava Březíka z Lužkovic, který je reakcí na Dětský den, který v Lužkovicích proběhl dne 25.6. 2005.

Kromě slov uznání všem organizacím a dobrovolníkům, kteří se na uspořádání podíleli, pan S. Březík v dopise blíže osvětluje vznik tradice Dětských dnů v Lužkovicích. Proto jsem se rozhodl, že Vás všechny s touto částí dopisu podrobněji seznámím.

Vznik Dětského dne (DD).

Bylo to v roce 1953 přesně 31.7., kdy jsem přišel domů z vojenské služby. Junák-skaut byl nepovolen a já jsem chtěl pracovat s mládeží, ale to bylo možné jen při DD. Tak jsem v TJ Sokol Lužkovice požádal tehtejšího předsedu pana Stanislava Otépku o souhlas uspořádat DD v obci. Ten byl pro a souhlasil také předseda MNV p. Jan Šimera. Nebylo ale peněz, a tak jsem vyráběl hračky pro děti sám. Ty byly pak vystaveny v obchodě Františka Vágnera v Želechovicích, v pekařství pana Trojana, na škole atd. To proto, aby to děti co nejvíce nalákalo na DD. A pak byl DD. Ten se napoprvé velmi podařil a já jsem za zdařilé uspořádání dostal od MNV diplom a poděkování. Od té doby se staly DD tradicí a byly pořádány pravidelně každý rok. Vystupovali na něm výsadkáři, psíčkaři, letečtí modeláři, motoristé, požárníci (hasiči), mateřská školka a jiní. Účast byla vždy okolo 200 dětí a občanů z Lužkovic, Lípy a Želechovic. Vždy byly populární - děti závodily na koloběžkách, větší na kolech, taktéž závodily v běhu na 100m a 1000m. Všechny byly odměněny nějakými cenami, hračkami či sladkostmi. Tak to šlo rok po roce. Penězy přispívaly všechny složky v obci: JZD, myslivci, požárníci, SRPŠ, Sokol, ČSČK. Vzpomínám, že kdysi se peníze nesešly, a tak jsem se rozhodl hračky zakoupit za své z vlastní výplaty. Moje žena pak se mnou jela autem nakoupit hračky do Vizovic do hračkářství. I jinak mně pomáhala při DD ( přidělování špekáčků, hořčice a chleba dětem, i při dalších činnostech). Vůbec mně podporovala při práci s dětmi (i ve skautu). Podporu jsme měli také od ředitelů školy v Želechovicích (Ficek, Smolka, Bosák... i od předsedů TJ Sokol Kubína, Bobála, Javory, Pekaře, Maříka atd.. Také Spotřební družstvo p. A. Slováka přispívalo. Na programu se ponejvíce podílely také děti ze školky, včetně ředitelky a učitelek, které DD vždy zahajovaly. Samozřejmě, že vždy záviselo na hezkém počasí - několikrát jsme museli pro nepřízeň počasí DD odložit o týden nebo dva.

Prostě za radost dětí a rodičů ta starostlivost vždy stojí. Snad tak bude i v budoucnu.

Stanislav Březík, Lužkovice, 16.6. 2005

1.jpg
Dětský den v roce 1954. Těsně před zahájením závodu koloběžek chlapců.
2.jpg
Dětský den v roce 1954. Těsně před zahájením závodu koloběžek dívek.
3.jpg
Dětský den v roce 1954. Těsně před zahájením závodu koloběžek smíšeného družstva.
4.jpg
Vyhlašování vítězů na fotbalovém hřišti v Lužkovicích.
1120591261_Detsky den7.jpg
Závod kol chlapců na návsi v Lužkovicích. Asi 70-tá léta minulého století.
Zveřejněno 05.07.2005 v 20:54.