Cíle sdružení
Cílem Sdružení za zdravé Lužkovice ( dále jen sdružení ) je ve smyslu stanov, veřejně se vyslovit k problémům komunity žijící v zájmovém území a v okolním území, které je historicky s naší komunitou spjato.

Komunikovat s úřady, ovlivňovat zákonnými prostředky rozhodnutí volených představitelů. Spolupracovat s politickými stranami, zastupiteli a s magistrátem statutárního města Zlín. Prosazovat a usilovat o realizaci opatření, které dlouhodobě povedou k rozvoji komunity, zachování a zlepšení životního prostředí, kultury života a spolupracovat na jejich realizaci.

V období vzniku sdružení, bylo hlavní prioritou změnit trasu plánované rychlostní komunikace R69. Sdružení na tomto stanovisku trvá. Po změně trasy této komunikace zastupiteli města Zlína, se stává aktuálním strategickým cílem upevnit spolupráci se spoluobčany ze Želechovic, najít u politických stran podporu pro rozvojový územní plán obou komunit a postupně získat pro cíle sdružení nejen občany, ale i existující spolky a mládež. Pro realizaci cílů sdružení se stává významnou snaha sdružení, získat podporu silných garantů.

Z hlediska perspektivy vývoje společnosti jsme přesvědčení o tom, že otázka zdraví občanů, jejich aktivní spolupráce na kulturním rozvoji, smysluplném využití volného času mládeže má jedinečnou prioritu.

Tímto postojem a občanskou iniciativou chceme nejen uplatnit svoje zákonná práva aktivně se podílet na rozvoji území, ale současně chránit, zachovat a zlepšit jeho ekologickou dynamiku pro příští generaci.

Zveřejněno 02.06.2003 v 14:57.