II. etapa plynofikace Lužkovic
V průběhu zimního období 2003-2004 vykrystalizovala konečná podoba 2. části plynofikace (dokončení trasy na ulici Hvozdenská).

Za vydatného úsilí výboru SZL se podařilo dojednat vedení plynu přes komplikovaný úsek dvou vlastníků nemovitostí, kteří měli zásadní výhrady. V součastné době se vyřizuje stavební povolení a vlastní stavební práce by měly být zahájeny v březnu 2004, dle počasí.

Na podzim je plánováno protažení plynu od kravína do průmyslové zóny v Lužkovicích - tzv zaokruhování.

Po dokončení plynofikace hlavního silničního tahu přes Lužkovice by měla být zahájena v tomto roce výstavba chodníku a úpravy vjezdů k nemovitostem. Kraj jako vlastník této komunikace III. 4913 má vyčleněny v tomto roce peníze na opravu poloviny délky cesty.

V Lužkovicích 17.2. 2004

Za výbor SZL
předseda ing. Evžen Babík

Zveřejněno 17.02.2004 v 23:18.