Neprůjezdná Hvozdná - informace
Hlavní ulice ve Hvozdné bude od 16.10.2019 do 20.12.2019 úplně uzavřena.

Průjezd bude povolen pouze obyvate­lům, kteří nemají jinou možnost, jak se dostat k nemovi­tosti (musí ovšem počítat s možným časovým omezením).

Přes ulice Záhumení, Větrná a Nad Zbrojnicí mohou ulici Hlavní objíždět pouze občané Hvozdné a jejich zásobová­ní (pouze vozidla do 3,5t).

POZOR ČÁSTI ULIC BUDOU ZJEDNOS­MĚRNĚNY!!

V TĚCHTO ULICÍCH NEBUDE PO DOBU UZAVÍRKY NIKDO PARKOVAT NA KOMUNIKA­CÍCH!

Všichni ostatní mají průjezd z Osmeku do Lužkovic přes Hvozdnou zakázaný.

Autobusy budou projíždět normálně.
Zveřejněno 31.10.2019 v 08:40.