Dětské dny v Lužkovicích mezi lety 1954 - 1980
V roce 1954 Stanislav Březík v obci zakládá po schválení členskou schůzí místní TJ Sokol Lužkovice dlouholetou tradici, pořádání Dětských dnů u příležitosti Mezinárodního dne dětí, který byl desítky let velmi populární.

Tyto akce pro děti byly v obci velmi hojně navštěvovány a v jednom roce zde bylo dokonce přes 6.000 návštěvníků ( z celého okresu). Po roce 1960 byly tyto dny pořádány již pod hlavičkou TJ Sokol Želechovice, kam byl Sokol Lužkovice po administrativním sloučení obcí Lužkovice, Lípa a Želechovice v jeden celek - včleněn. Uvedené fotografie jsou z rozmezí let 1954 - 1980. Věřím, že se na nich většina z Vás pozná.

Zdroj: Kronika SK Lužkovice, ústní informace Stanislava Březíka

Zpracoval: Radek Knap

Detsky den1.jpg
Soutěž koloběžek, 50-tá léta minulého století, vpravo nahoře je vidět obchod s potravinami " U Vágnerů".
Detsky den2.jpg
Soutěž kár, 50-tá léta minulého století.
Detsky den3.jpg
Soutěž koloběžek, 60-tá léta minulého století.
Detsky den4.jpg
Po soutěži, vítězem je L. Wurst, 50-tá léta minulého století.
Detsky den5.jpg
Poznáte tyto vítěze?, 50-tá léta minulého století.
Detsky den6.jpg
Vítězem je tentokrát Jana Malaníková, asi 60-tá léta minulého století.
Detsky den7.jpg
Těsně před startem, asi 60-tá léta minulého století.
Detsky den8.jpg
Soutěž cyklistů na návsi, asi začátek 70-tých let minulého století, horské kola ještě nebyly, zato nadšení soutěžit ano.
Detsky den9.jpg
Soutěž před pohostinstvím "U Ptáčků", rok 1980.
Detsky den10.jpg
Ještě jednou soutěž před pohostinstvím "U Ptáčků", rok 1980.
Detsky den11.jpg
Dětský den vždy vrcholil na fotbalovém hřišti v Lužkovicích, asi kolem roku 1975.
Detsky den12.jpg
Dětský den byl vždy zakončen hromadným opékáním špekáčků na fotbalovém hřišti v Lužkovicích, asi konec 70-tých let minulého století.
Zveřejněno 25.01.2004 v 23:50.