Rok na vsi
Jak ten čas letí! Ani se nenadějeme a první měsíc nového roku bude za námi. A jak jste si mohli přečíst níže, začal i tento rok u nás, na vsi, tradičním vinšem Tří králů.
Samozřejmě, někteří hnidopichové můžou namítat, že už hodnou dobu nejsme z dědiny, anóbrž jsme městskou částí města Zlína, ale stejně si myslím, že převážná většina z nás se více cítí Lužkovjany, nežli Zliňáky. Mnozí z vás také namítnou, že ano, jsme sice "z dědiny", ale dohromady nic se tu stejně neděje a vůbec - jinde je to určitě lepší a bohatší. No a těm je určen tento můj příspěvek. Hned po Tříkrálové sbírce začínají výroční schůze našich aktivních společenských organizací. Hasiči, fotbalisti a členové Sdružení za zdravé Lužkovice budou hodnotit svou činnost za uplynulý rok, volit svá vedení, plánovat a připravovat se na rok 2015. A že těch akcí nbylo málo. Začínal to vždycky fašank. Průvod masek prochází s muzikou celou vsí je příjemným zpestřením doznívající zimy, která nám však poslední dobou moc mrazu a sněhu nepřináší. Věřím, že před Velikonocemi se zase budete moci přijít inspirovat, jak nazdobit kraslice a jak uplést ten správný, čerstvý tatar na mrskačku. Protože jaké by to byly Velikonoce bez vymrskání těch našich cérek tatarem z mladých, vrbových prútkú, nebo jalovcovú halúzkú. Aspoň do té doby, než nám to ty feminystky z únyje nadobro nezakážú. Neuplyne ani měsíc a na hřišti vždy proběhlo setkání rodičů s dětmi při pálení čarodějnic a hned na to při stavění a kácení máje. Co na tom, že nám májku vždycký nějaký dobrák shodí, hasiči sú chlapi šikovní a na kácení si postavili máj nový a ještě lepší. A pak následují naše největší akce, které daleko přesahují hranice nejen Lužkovic a Želechovic, ale jsou populární i za hranicemi okresu a kraje. Dětský den, s cestou do pohádky koncem června a Pivní slavnosti uprostřed prázdnin, nabízí zábavu pro všechny generace a přilákaly několikrát po sobě velké množství návštěvníků ze širokého okolí. Letos proběhl, za velkého zájmu diváků, první ročník setkání čtyřkolek a věřím, že tak bude založena nová, tradiční, atraktivní akce. Na podzim vždy prošel obcí průvod s muzikú a namašleným baranem a hasiči nám předvedli své sváteční uniformy. Závěr roku patří vždy setkání sousedů při rozsvícení Vánočního stromu a Mikulášské nadílce pro děti. Před Vánocemi se scházíme na návsi, U Kříža, při roznášení Betlémského světla, popřejeme si krásné svátky, na Silvestra nějaké ty rachejtkle a dělobuchy a - šup šup - je tu polovička ledna a "ide to nanovo". Ale ani to není všechno. Mezi tím proběhne v hospůdce na hřišti košt slivovice a šachový turnaj. Hasiči předvedou na hřišti své umění při soupeření s ostatními hasičskými sbory v tradiční soutěži. A také na podobné soutěže zajíždějí do okolních obcí. Od jara do zimy hraje na hřišti své utkání některé z družstev našeho fotbalového klubu. Naši dřívenarození sousedé se scházejí v klubu seniorů na návsi k besedám a zajíždějí na poznávací zájezdy po moravských krajích. Junáci se scházeli v přírodě a na prázdninovém táboře. Myslivci pořádají na Příluku svůj dětský den a opět se setkávají některé maminky s dětmi v klubovně i na procházkách. Ještě pořád se vám toho zdá málo a myslíte si, že se tu "nic neděje" ? Jistě jste si všimli, že jsem psal o tom, co bylo a ne o tom, co všechno se určitě uskuteční. Nevím, jestli budou mít všichni ti dobrovolní pořadatelé sílu, všechny ty akce znovu zorganizovat. Zvlášť, když někdy naráží na nezájem. Protože, představte si, že je spousta lidí, kteří si stěžují, že se sice nic neděje a že nám stále chybí společenská místnost, ale když se pak opravdu "něco děje", mohou se se sousedy a přáteli sejít, sedí nakonec doma i když je hezky a ta možnost je. Ale jsem optimista. Jak ty lidi znám, nakonec se vždycky dají nějak dohromady, obětují svůj volný čas a někdy i svoje prostředky a prostě "jdou do toho" ! Jim bych chtěl tady ještě jednou poděkovat. A věřím, že se i nadále budeme na většině těchto akcí společně scházet i v tomto roce.

Jiří Jurčák
Zveřejněno 19.01.2015 v 14:30.