V průběhu zimního období 2003-2004 vykrystalizovala konečná podoba 2. části plynofikace (dokončení trasy na ulici Hvozdenská).
Zveřejněno 17.02.2004 v 23:18.
Pro zprovoznění plynovodu důrazně upozorňujeme občany, kteří nemají doposud na plynovodní přípojce osazenu skříň na plynoměr, aby tak učinili do 31.10.2003, jinak nebude do plynovodu vpuštěn plyn ...
Zveřejněno 23.10.2003 v 09:25.
Zřizovali jste novou kanalizační přípojku nebo jste vyřazovali kotel na tuhá paliva?
Zveřejněno 28.09.2003 v 23:19.
Zveřejněno 15.06.2003 v 15:35.